název webky.png

Vzdělávání, pořádání kurzů, školení, prodej naučných publikací. 
Zaměření na vztahy, lásku, zdraví, životní styl, zaměstnání, finance a duchovní komunikaci.

Výuka pro každého.

​Inovační techniky, osnovy výuky, texty v publikacích jsou láskyplným dílem
anděliček Ajleen, Ezusy,
andělíčků Ahga, Mara, Sama, Franze Uebgana
​spolupracujících na pozorování lidí, vlivu jejich chování i slovní zásoby na jejich těla, životní situace, tvorbu budoucnosti.

 

Obchodní podmínky - Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro objednávky produktů na stránkách
www.konzultacnistudio.wgz.cz
I. Charakter
: Kurzy, přednášky, dárkové pukazy, publikace = produkty.
  Kurz = je mluvený výklad, mimoškolní výchova, vzdělávání, školení.
  Přednáška = je mluvený výklad, mimoškolní výchova, vzdělávání, školení.
  Dárkový poukaz = je cenina s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb nebo zboží.
  Publikace = brožovaná skripta.
II. Objednávka
 : Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím.
 : Vlastnické právo produktů je po zaplacení kupní ceny.
III. Platba kurzu
: Platební metoda kurzu je celou částkou po potvrzení objednávky a to dohodou. 
: Příjmový pokladní doklad je po zaplacení celé částky vystaven a předán dle dohody.
IV. Platba přednášky
: Platební metoda přednášky je celou částkou po potvrzení objednávky.
: Potvrzení datumu, času a místa konání přednášky je před i po přijetí celé částky.
: Příjmový pokladní doklad je vystaven a předán po zaplacení celé částky.
V. Platba dárkového poukazu
: Platební metoda bankovním převodem i dobírkou je po potvrzení objednávky.
: Platební metoda dobírkou je platba dopravci : České Poště.
: Částka dobírky je cena dárkového poukazu + 90,-Kč poštovné a balné.
: Částka platby bankovním převodem je cena dárkového poukazu + 90,-Kč poštovné a balné.
VI. Způsoby doručení dárkového poukazu
: Doručení dárkového poukazu na e-mail.
: Doručení dárkového poukazu i s Příjmovým pokladním dokladem na e-mail. Je do 10 dnů od přijetí platby.
: Doručení dárkového poukazu na adresu.
: Dopravce : Česká Pošta.
: Doručení dárkového poukazu i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí objednávky, pokud je platební metoda dobírkou.
: Doručení dárkového poukazu i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí platby bankovním převodem.
VII. Platba publikace
: Platební metoda dobírkou i bankovním převodem je po potvrzení objednávky.
: Platební metoda dobírkou je platba dopravci : České Poště
: Poštovné a balné je : 90,-Kč
VIII. Způsob doručení publikace
: Doručení publikace na adresu.
: Dopravce : Česká Pošta.
: Doručení publikace i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí objednávky, pokud je platební metoda dobírkou.
: Doručení publikace i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí platby bankovním převodem.
IX. Reklamace
: Možnost reklamace je - telefonicky na číslo 608 971 160.
                                      - e-mailem na konzultacnistudio@wgz.cz.
                                      - písemně na adresu Vojčeková Katarína 
                                Chodský Újezd 141, 348 15 Planá u Mariánských Lázní.
: Reklamace je s uvedením důvodu.
: Reklamace je s Příjmovým pokladním dokladem o koupi od Vojčekové Kataríny.
: Reklamace je vyřízena do 30 dnů od jejího vzniku.
X. Vrácení produktu bez uvedení důvodu
: Vrácení produktu - dárkový poukaz, publikace je do 14 dnů bez uvedení důvodu v neporušeném obalu a s Příjmovým pokladním dokladem.
: V případě vrácení produktu do 14 dnů bez uvedení důvodu v neporušeném obalu a s Příjmovým pokladním dokladem je vrácená částka ceny produktu bez poštovného.
XI. Záruka
: Záruka je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
: Záruka se nevztahuje na - vady vzniklé běžným používáním.
                                          - nesprávným použitím produktu.
                                          - nesprávným skladováním.
: Záruka je pouze na výrobní vady.
                                                        
 
                                               Zpracování a ochrana osobních údajů

: Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. května 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb. 
: Pro návštěvníky webových stránek www.konzultacnistudio.wgz.cz a zákazníky svěřujících své osobní údaje. Zodpovědnost za ochranu osobních údajů a zabezpečení je na správci dat Kataríně Vojčekové. Seznámení se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy které jsou v souvislosti s GDPR ( Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ).
​1. Správce osobních údajů
​Katarína Vojčeková, IČ 63549051, tel. č 608 971 160

​Správcem osobních údajů jsou splněny veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, osobní údaje jsou zpracovávany jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti - či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR je plněna informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a plně respektována práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
​2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
​Svěřené osobní údaje jsou zpracovány z následujících důvodů : 
- Poskytování služeb a plnění smlouvy
​- Osobní údaje v rozsahu : fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu pokud je potřeba k plnění smlouvy ( např. dodání zboží poštou na adresu ).
- Vedení účetnictví.
​- Pro vystavování a evidenci příjmových dokladů ( fakturační údaje ).
​- K zasílání obchodních sdělení je využita e-mailová adresa pouze se svolením.
- Kdykoliv je možné zasílání e-mailových zpráv odhlásit.
​- Cookies - při procházení webových stránek www.konzultacnistudio.wgz.cz je možné zaznamenávat IP adresu.
​3. Doba uložení osobních údajů
​Osobní údaje jsou ponechány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.
​4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
​Osobní údaje jsou opatrovány a je k nim přistupováno s veškerou úctou. S osobními údaji je nakládano jen Katarínou Vojčekovou a vše s tím je vázano mlčenlivostí, zpracování je z největší části telefonicky bez třetí strany. K rozesílání zásilek je spolupráce s Českou poštou. Osobní údaje jsou schraňována pouze v oblasti České republiky, Evropské unie.
​5. Práva v rámci ochrany osobních údajů
​- Právo na informace  a právo na přístup - do 30 dnů od žádosti je doloženo jaké osobní údaje jsou zpracovávany a z jakých důvodů.
​- Právo na omezení zpracování je možné využít i z důvodů, že jsou údaje nepřesné, že je zpracování nezákonné a je rozhodnutí některá data ponechat, pokud je vznesena námitka proti zpracování. Je možné omezit rozsah osobních údajů - nebo účelů zpracování.
​- Právo na výmaz ( být zapomenut ) - do 30 dnů jsou vymazány veškeré osobní údaje ze systému - na základě žádosti, pokud zákon nestanoví jinak ( např. daňové doklady apod. ).
​- Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že s osobními údaji není naloženo v souladu se zákonem. Pokud je možné o případném pochybení nejprve informovat správce osobních údajů Katarínu Vojčekovou tel č. 608 971 160.
​- Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - kdykoliv i při obdržení jakéhokoliv e-mailu poslaného Katarínou Vojčekovou je možné se odhlásit.
​6. Mlčenlivost
​Povinnost Kataríny Vojčekové je zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení smluvního vztahu. Pouze se souhlasem daného subjektu jsou osobní údaje vydány jiné třetí straně.
: Úřad pro ochranu osobních údajů
the office for personal data protection
Registrační číslo : 00056968
: © Katarína Vojčeková 2015 - 2018 Konzultační studio 
                                                   stabilnění životního směru.
: © Vojčeková Katarína - Konzultační studio - Nakladatelství.
Identifikátor - Innternational standard book number : ISBN 978-80-906
: Identifikační číslo : 63549051 Katarína Vojčeková
 Chodský Újezd 141, 348 15 Planá u Mariánských Lázní             
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one